Ang dating daan debate


14-Mar-2020 01:58

Go to regular site Ang Dating Daan TV Program - 24-hour Web streaming - SPANISH PORTUGUESE ENGLISH SPANISH PORTUGUESE ENGLISH HOME ITANONG MO KAY SORIANO Pangkalahatang Tanong Katoliko Saksi ni Jehovah Assembly of God Baptist Church Born Again El Shaddai Islam Jesus is Lord Church Metodista Mormons Iglesia ni Cristo Protestante Sabadista Saksi ni Jehovah Papaano ang tamang pagpapatawad? Eli Soriano believes the Good News should reach a wider audience using a much faster vehicle — the media.The Program Longest-airing Philippine religious program on radio and television, Ang Dating Daan, is helmed by award-winning host Bro.July 08, 2013 No comments May pananagutan ba sa Dios ang magulang kung hindi niya magampanan ang tungkulin bilang magulang sa anak?May 27, 2013 No comments Ano ang pinakamagandang paraan o way na maakay ko ang aking pamilya para maanib sa Iglesia ng Dios?Eli’s Tweets @Bro Eli Soriano2 weeks ago Follow @jayar1620 di dapat Replay Retweet Favorite @Bro Eli Soriano2 weeks ago Follow @Reymon Quizon pagka sabado approach mo si sis marita carisma.Replay Retweet Favorite @Bro Eli Soriano3 weeks ago Follow @Reymon Quizon punta ka apalit kapatid.(9) Ano ang totoong relihiyon o true religion: Kristiyano,…

ang dating daan debate-19

50s dating tips

ang dating daan debate-89

dating a paraplegic man

Through his relentless town-to-town preaching, many people have come to know the truth in the Bible and were baptized.(22) Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa legal separation at… (19) Ano po ang kaibahan ng Born Again sa Ang Dating Daan? (12) Ano ba talaga ang batayan ng isang pagiging Kristiyano? (10) Ano ang ibig sabihin ng salitang Iglesia ng Dios o Church of (9) Sa Biblia, ano ang dahilan kung saan pwedeng maghiwalay ang…(15) Sa kabilang buhay (after life), ang mag-asawa ba ay… (11) Magkakakilala pa ba sa langit (heaven) ang mga taong dating… (9) Ano ang nararapat gawin upang maalis ang mga magulang sa…Sinopsis Madali bang maaalis sa maling relihiyon ang isang taong “nalason” na ang isip? Read more Kapag ang magulang ay ligtas sa kaniyang relihiyon, ligtas din ba ang anak?

August 17, 2013 No comments Masama ba na tumulong at magbigay ng pera ang isang may asawa sa kaniyang magulang at kapatid?

His method of biblical interpretation is extremely literalistic, but he does not utilize sound hermeneutical principles.We need to have an event loop to be running, connect the canceled() signal to a slot that stops the operation, and call set Value() at intervals.… continue reading »


Read more