Panahon ng pagdating ng kastila scandinavian singles dating sites


02-May-2020 02:21

ANG POLO p inairal ng sapilitan ang patakarang polo y servicio sa Pilipinas pinilit ang lahat ng mga kalalakihang may gulang na 16 hanggang 60 na maglingkod sa pamahalaan sa loob na 40 araw sa isang taonp olista - tawag sa mga kalahok sa polo kailangan silang gumawa ng mga daan , gusali , simbahan at tulay nagtratrabaho ng walang tigil at walang pahinga a ng mga maykaya ay hinahayaang magbayad ng falla o multa sa halip na magtrabaho .

m agandang epekto : - dahil sa kalakalang Galyon umunlad ang Maynila - malaking kita ng pamahalaan ay nakadagdag sa pananalapi ng bansahindi gaanong mabuting epekto ng Kalakalang Galyon : - napabayaan ang pamamahala sa mga lalawigan at pagpapaunlad ng pagsasaka at ang iba pang industriya - nakaranas ang mga tao ng kakulangan sa pagkain3.

Ang pangangalakal ay isinagawa sa pamamagitan ng mga galeon na naglalayag sa pagitan ng Canton at ng Acapulco, Mehiko, kung kailan ang Pilipinas ay gumaganap bilang daungan, angkatan, at luwasan ng mga kalakal.

Naging bahagi ng patakaran ng Espanya ukol sa Pilipinas ang tatlong mga layunin: ang makapaghanap ng mga mapagkukunan ng maikakalakal na mga pampalasa; ang mapaunlad ang pakikipag-ugnayan at ang katayuan ng Kristiyanismo sa Tsina at sa Hapon; at ang upang maging ganap ang pagiging mga Kristiyano ng sinaunang mga Pilipino.

mga taong maaaring di magbayad ng tributo : Kastilang dito nakatira sa Pilipinas mga prayle mga inulila ng mga opisyales na Kastila mga cabeza de barangay Principalia mga tapat na katutubong sundalo mga matatandang may edad na animnapu (60)nakukolektang pera ay ginagamit sa mga proyekto ng pamahalaan tulad ng pagtatayo ng simbahan , paaralan , gusali at iba pa maaaring mabayaran ang tributo sa pamamagitan ng salapi o produkto ngunit kapag marami ang ani , binababaan ng presyo at pinipilit ang mga tao na magbayad ng salapi .

Dahil sa di makatarungang paniningil ng buwis , nag- alsa ang mga Pilipino laban sa mga Kastila6. pangangalaga sa mga may kapansanan , mahihirap at kapuspaladnagsilbing bangko komersyal ng mga negosyante ipinautang ng mga prayle ang mga salapi at kumita ng malaking interes dumating ang panahon at naubos ang pondo .

Ang Gobernador heneral : pinakamataas na pinuno na hinirang ng hari ng Espanya upang mamuno sa kolonya p angulo ng Real Audencia o ang kataas-taasang Hukuman ng Pilipinas maaari niyang ipagpaliban ang pagpapatupad ng batas kung sa akala niya ay di napapanahon para sa Pilipinas .

Layunin ng Espanya na maitaguyod ang kalakalan nito sa Pilipinas at malinang ang likas na yaman ng kolonya .Ang Pamahalaang Sentralisado Ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nagmumula sa pamahalaang pambansa .It developed a significant agricultural processing industry, as well as a power station, iron foundry, commodity market, several banks, and commercial and shipping companies.… continue reading »


Read more

Depending on the resulting difference you should reconsider and possibly also revise your planning.… continue reading »


Read more

Sure, there are many underpaid studio girls on cam sites, but, in my opinion, they're better off in a studio.… continue reading »


Read more

Arrange a no strings sex meet with single and married men and women all looking for discrete sexy affairs and adult meets.… continue reading »


Read more